Idea ekokylästä tuli laaksossa asuneelta luomuviljelijä Eki Hakkaraiselta. Ensimmäinen memo on vuodelta 1998. Vihdin Vihreät teki aloitteen ekokylästä kunnalle v. 2000 ja joukko aktivisteja perusti hanketta ajamaan Vihdin Elokylä ry:n 2002. Perustajajäseninä oli 4 eri puolueen valtuutettuja ja siksi hanke etenikin mukavasti kunnan hallinnossa. Koska kunta edellytti neuvotteluosapuolena olevan jotakin muuta kuin yhdistys, perustettiin Osuuskunta Linnanniittu keväällä 2006.

Ideasta syntyi hanke vasta, kun mukaan suunnitteluun 2005 tuli ammattimies, arkkitehti Matti Liukkonen, jonka osaamisen pohjalta syntyi suunnitelma kylän toteuttamisen tavasta talvella 2006. Sen pohjalta saatiin Uudenmaan Liitolta hankerahoitusta suunnitteluun, joka varsinaisesti ja ammattimaisesti käynnistyi loppusyksyllä 2007. Hankkeen virallisina osapuolina ovat siis Osuuskunta ja arkkitehtitoimisto Matti Liukkonen. Käytännössä hänen kauttaan hoidetaan yhteydenpito kuntaan ja UL:n. Projektin taustalle on jo muodostunut verkosto asiantuntijoista joiden osaamista tullaan hyödyntämään.

Mutta kaavoitukseen kului aikaa ja kaava hyväksyttiinkin vasta 2007 koska "kiireisemmät" kaupalliset kaavat ajoivat ohi. Kunta omistaa maat suurimmaksi osaksi ja rakentajat ostavat tontin kunnalta. Tonttikaupat alkavat 11/08 kun alueen infra valmistuu ja talokuopat ilmestyvät keväällä 2009.