Vihdin ekokylähanke

Ekokylä ry:n aloite käynnisti Vihdin ekokylähankkeen. Sopivaksi alueeksi katsottiin Linnanniitun alue parin kilometrin päässä Nummelan keskustasta. Kunta lähti kaavoittamaan aluetta tavoitteena ympäristöystävällinen asuinalue. Jotta tulevilla asukkailla olisi mahdollisimman paljon yhteistä ja sananvaltaa toteutuksessa, toteuttamista varten perustettiin Linnanniitun osuuskunta.

Osuuskunnan tarkoituksena on järjestää asukkaiden yhteistoiminta ja rakentamisen puitteet asukaslähtöisesti. Osuuskunnan tehtävänä olisi myös ylläpitää ja rakennuttaa yhteistiloja, huolehtia yhteisistä kiinteistöjen tehtävistä, esimerkiksi lämpölaitoksesta.

Osuuskunta muistuttaa osakeyhtiötä monessa suhteessa. Varsinainen ero on siinä, että osakeyhtiön toiminnan perustavoite on tuottaa omistajilleen voittoa ihan lain perusteella. Osuuskuntakin on yritys, mutta sen voi perustaa myös hyödyttämään omistajiaan muilla tavoin. Esimerkkeinä on vesi- ja työosuuskunnat tai perinteinen osuuskauppa. Lue Osuuskunnan säännöt täältä.

Osuuskunnan yhteisiä hankkeita ovat mm. savusauna lammen rannalle sekä lähettyville pystytettävä vanha lato, joka toimii kylän kokoontumispaikkana ja myöhemmin palstaviljelyn tukikohtana sekä elonkorjuujuhlien pitopaikkana. Osuuskunta on voimakkaasti mukana järjestämässä päivähoitoa alueelle.

Osuuskunta tulee myös järjestämään monipuolista koulutusta ekokylän rakentamiseen ja asumiseen liittyen. Yhteisöllisyyskin tarvitsee valmennusta toimiakseen hyvin. Käytäntö osoittaa myöhemmin miten kylässä kulttuuriasiat ja harrastukset hoituvat.

Osuuskunta päättää asioista avoimesti säännöllisissä yleisissä kokouksissa ja juoksevia asioita hoitaa hallitus sääntöjen mukaan.

Näistä syistä on luontevaa ja kannattavaa liittyä osuuskuntaan.